Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude (ekstreempuude) langetamisega tegelevaid ettevõtteid on Eestis kahjuks vähe. See on mõistetav, kuna tegemist on väga vastutusrikka alaga, kus olulised on oskused ja pikaajalised kogemused. Töökogemusi ohtlike puude langetamisel oleme saanud erinevatelt objektidelt: tiheasustusega paigad (asulad), elektriliinide lähiümbrus, pargid ja iluaiad,  kalmistute hooldus jne.

Tööde teostamine
Kokkuleppel kliendiga tuleb meie spetsialist kohale ja hindab puu langetamise keerukust ning ohtlikkuse astet. Planeeritakse, milliseid töövõtteid ja töövahendeid on otstarbekas kasutada, kas puu(d) on võimalik langetada maapinnale või tuleb puu eemaldada osade kaupa. Vajadusel tuleb kasutada korvtõstukit või tuleb meie töömehel ise erinevaid abivahendeid kasutades puu otsa ronida.Ohtlike puude langetamine on meile alati väljakutse